Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực cư trú và lĩnh vực CCCD

31-03-2022 08:56

1. Tầm quan trọng của dịch vụ công trực tuyến
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ, công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể như sau:

1.1. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

1.2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 
d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

1.3. Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung sẽ nhận được các lợi ích sau: (1)Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối internet; (2)Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; (3)Chủ động các công việc khác của công dân; (4)Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; (5)Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

2. Về thời gian, thời hạn
- Thời hạn giải quyết, trả kết quả: Tính từ khi công dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thành công đến khi hoàn thiện trả kết quả cho công dân đảm bảo thời hạn quy định đối với từng thủ tục hành chính đã ban hành theo quy định.
- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến đối với cá nhân, tổ chức đăng ký thủ tục hành chính: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định (trừ thủ tục Thông báo lưu trú: Công an cấp xã tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú, trường hợp sau 23h thì thực hiện thông báo lưu trú, tiếp nhận trước 08h ngày hôm sau).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải thường xuyên truy cập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD để kịp thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức đăng ký qua Cổng dịch vụ công. Trường hợp không kịp thời tiếp nhận ngay lập tức trong ngày khi công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, cơ quan tiếp nhận vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tiếp nhận, trả kết quả đúng thời hạn quy định đối với thủ tục hành chính đã ban hành.

3. Quy định về trả kết quả
Công dân đăng ký dịch vụ công mức độ 4: hệ thống xử lý hồ sơ sẽ cập nhật trạng thái hồ sơ được xử lý hoàn thành và thông báo kết quả cho công dân qua thông báo bằng tin nhắn SMS trạng thái trên cổng dịch vụ công; cơ quan trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện trả kết quả theo hình thức đăng ký của công dân: trả kết quả qua thư điện tử (kết quả điện tử, có ký số), trả kết quả thông qua bưu chính công ích, đến nhận kết quả trực tiếp.

4. Hướng dẫn công dân đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi đăng ký cư trú
a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cung cấp dịch vụ công mức độ 4, bao gồm: (1)Đăng ký thường trú; (2)Xóa đăng ký thường trú; (3)Đăng ký tạm trú; (4)Gia hạn tạm trú; (5)Xóa đăng ký tạm trú; (6)Tách hộ; (7)Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú; (8)Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; (9)Xác nhận thông tin về cư trú; (10)Thông báo lưu trú: (11)Khai báo tạm vắng.
b) Cơ quan thực hiện: Công an cấp xã.
c) Tổ chức, cá nhân thực hiện theo trình tự như sau:
Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.
Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.
Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết.
Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có). 
Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ. 

5. Hướng dẫn công dân đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi  cấp Căn cước công dân
a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp dịch vụ công mức độ 4 tại Công an các cấp, bao gồm: (1)Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; (2)Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (3)Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; (4)Thông báo số định danh cá nhân.
b) Cơ quan thực hiện:
- Tại Trung ương (Cục C06), tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đối với các thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.
- Tại cấp xã đối với các thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo số định danh cá nhân.
c) Công dân thực hiện theo trình tự như sau:
Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.
Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.
Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.
Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD; Thông báo số định danh cá nhân.

6. Hướng dẫn công dân đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 khi  cấp Căn cước công dân
a) Theo nội dung tại Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 thì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 chỉ bao gồm 03 thủ tục trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân gồm: (1)Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2)Đổi thẻ Căn cước công dân; (3)Cấp lại Căn cước công dân.
b) Cơ quan thực hiện: Tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).
c) Công dân thực hiện theo trình tự như sau:
Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn; www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.
Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn lịch hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân (lịch làm việc và hạn mức thu nhận đã được các đơn vị cập nhật trên hệ thống, nếu hạn mức thu nhận trong ngày đã hết công dân sẽ chọn đặt lịch vào thời gian khác).
Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu cần thiết để đăng ký hồ sơ.
Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận hệ thống sẽ tự động trả 01 mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ và ngày hẹn thu nhận thông tin căn cước công dân đã chọn đến Trạm thu nhận.
Bước 5: Công dân đúng lịch hẹn đến trạm thu nhận cung cấp mã đăng ký trực tuyến cho cán bộ tại trạm thu nhận.


Công an Thái Nguyên

Thông báo

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 238/1, đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này