Tuyển sinh học sinh đào tạo văn hóa tại Trường Văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13-07-2021 21:42

Căn cứ Công văn số 1552/X02-P2 ngày 05/7/2021 của Cục Đào tạo, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục văn hóa; Thông báo 344/TBTS-T11 ngày 06/7/2021 của Trường Văn hóa, Cục Đào tạo về việc tuyển sinh học sinh văn hóa tại Trường Văn hóa năm 2021; Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn tuyển sinh học sinh đào tạo văn hóa tại Trường Văn hóa trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tuyển thẳng không căn cứ vào chỉ tiêu

a) Đối tượng tuyển thẳng

 • Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ Công an nhân dân;

- Thí sinh là con đẻ của thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81 % trở lên);

 • Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong Công an nhân dân;
 • Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân;
 • Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

b) Điều kiện tuyển thẳng:

 • Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
 • Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
 • Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
 • Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ lm55 trở lên đối với nam, đạt từ lm50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

2. Xét tuyển theo chỉ tiêu Bộ giao

a) Đối tượng xét tuyển: Người dân tộc thiểu số.

b) Điều kiện xét tuyển:

- Đối với nam: Thuộc một trong 6 dân tộc quy định tại điểm c) mục 2 hướng dẫn này;

 • Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
 • Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
 • Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
 • Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ lm55 trở lên đối với nam, đạt từ lm50 trở lên đổi với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;
 • Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:

      Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xác xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

      Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020;

     Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

 • Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;

- Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.

c) Chỉ tiêu xét tuyển

 • Chỉ tiêu tuyển sinh trong cả nước: 210 (196 nam; 14 nữ; không tính vào biên chế lực lượng CAND).

- Phân bổ chỉ tiêu:

+ Đối với thí sinh nam: Công an tỉnh Thái Nguyên được phân bổ 06 chỉ tiêu (trong tổng số 196 chỉ tiêu), gồm các dân tộc:  Tày - 01; Nùng - 01; Sán Dìu - 01; Sán Chay - 01; Dao - 01; H’Mông - 01.

+ Đối với chỉ tiêu nữ: 14 chỉ tiêu (tuyển sinh trên địa bàn toàn quốc).

3. Quy trình sơ tuyển và xét duyệt

         3.1. Công tác tiếp nhận hồ sơ

Thí sinh đảm bảo điều kiện tuyển thẳng, xét tuyển có nhu cầu dự tuyển giáo dục trung học phổ thông tại Trường Văn hóa liên hệ đăng ký tại bộ phận tuyển sinh của Công an cấp huyện nơi thường trú trước ngày 18/7/2021.

         3.2. Tổ chức kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc, khám sức khỏe tại Bệnh xá Công an tỉnh

- Thời gian khám sức khỏe : 07h30’ ngày 21/7/2021 tại Bệnh xá Công an tỉnh;

(Lệ phí khám sức khỏe: 485.000đ/thí sinh, nộp tại Bệnh xá Công an tỉnh).

- Thời gian kiểm tra tiếng dân tộc: 13h30’ ngày 21/7/2021 tại Phòng Tổ chức cán bộ (tầng 6 trụ sở Công an tỉnh số 238/1 đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên).

           3.3. Hoàn chỉnh hồ sơ: Sau khi có kết quả khám sức khỏe và kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc, Công an tỉnh sẽ tổ chức xét duyệt theo chỉ tiêu được giao; Công an cấp huyện sẽ thông báo kết quả xét duyệt đến thí sinh và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh được Công an tỉnh lựa chọn xong trước ngày 30/7/2021.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển chuẩn bị các giấy tờ sau:

 1. Giấy khai sinh, thẻ căn cước hoặc CMND (phô tô, công chứng);
 2. Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);
 3. Học bạ Trung học cơ sở (phô tô, công chứng);
 4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (phô tô, công chứng);

5. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có, phô tô công chứng);

Trường hợp học sinh có bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng phải có hồ sơ hợp lệ xác nhận con nuôi và thm tra lý lịch bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng.

* Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 30.000đ/hồ sơ.

3.4. Tiêu chí xét duyệt hồ sơ

 • Đối với thí sinh nam: Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: Xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tiêu chí 2: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

+ Tiêu chí 3: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 • Đối với thí sinh nữ: Tổ chức xét tuyển chung, không phân biệt theo tỉnh, theo thành phần dân tộc. Trong trường hp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: Xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tiêu chí 2: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

+ Tiêu chí 3: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 • Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): Điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

            3.5. Chế độ, chính sách đối với học sinh

          Thí sinh trúng tuyển giáo dục trung học phổ thông tại Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân; quá trình học tập tại Trường Văn hóa, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp Công an nhân dân nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.

          Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn một số nội dung tuyển sinh học sinh đào tạo văn hóa tại Trường Văn hóa để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết; trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị chủ động liên hệ về Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên (đ/c Nguyễn Anh Tú, cán bộ tuyển sinh – SĐT: 0912.369.629) để được giải đáp.

 Thông báo

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 238/1, đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này