Công an tỉnh Thái Nguyên phát huy vai trò nòng cốt trong trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

08-04-2022 10:16

(CATN) - Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06 Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc được kết nối, chia sẻ với các dữ liệu khác liên quan đến công dân; người dân sẽ chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan Nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trên cơ sở những thành tựu chuyển đổi số đã đạt được của tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh đang tích cực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng Công an tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đây là một Đề án lớn của Thủ tướng Chính phủ nhằm đồng bộ kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành như Y tế, Giáo dục, Tài chính ngân hàng, Thuế, Tư pháp... phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Để triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đồng chí Lê Quang Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua Công an tỉnh Thái Nguyên với vai trò cơ quan thường trực đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Đề án; Quyết định số 324 thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quy chế hoạt động của Tổ Công tác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại các cơ quan, đơn vị liên quan. Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp sẵn sàng kết nối, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử với các sở, ban, ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… duy trì đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo lộ trình thực hiện Đề án 06, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra những mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng nhiệm vụ trong 5 nhóm tiện ích là: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Công an tỉnh đã cập nhật thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gần 347.000 hộ với trên 1.368.000 nhân khẩu đạt 99%; thu nhận được 930.000 căn cước công dân đối với nhân khẩu đủ tuổi, đạt gần 90%. Hiện đã và đang tiếp tục triển khai, đồng bộ hóa dữ liệu vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các lĩnh vực như: Đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước công dân; Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đến nay, lực lượng Công an các cấp đã hướng dẫn, cung cấp 557 tài khoản cho các cơ sở lưu tú, home stay, cơ sở khám chữa bệnh, ký túc xá; tiếp nhận thông tin 27.500 lượt người khai báo lưu trú trên cổng dịch vụ công; trả kết quả trên 12.000 hồ sơ trực tuyến lĩnh vực cư trú.v..v.

Với mục tiêu phục vụ người dân được tốt hơn, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các Đơn vị trực thuộc, Bệnh viện, Phòng khám, Cơ sở y tế ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai Đề án 06; tổ chức tuyên truyền, thông báo công khai cho người bệnh biết; bố trí nhân lực, vật lực thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chí phí và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy mạnh khai thác sử dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; tăng cường mạnh mẽ kết nối, liên thông, tương tác góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích; duy trì bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn đúng, đủ, sạch, sống và cấp căn cước cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định.v..v.

Đại tá Dương Đình Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an đã làm tốt vai trò thường trực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06; Phát huy vai trò tiên phong của lực lượng Công an, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương, phân công rõ trách nhiệm, trong quá trình thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thường xuyên triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm.

Với những tiền đề đã đạt được và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, tỉnh Thái Nguyên sẽ sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án 06, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số./.     

Triệu Huấn
Công an Thái Nguyên

Thông báo

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 238/1, đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này