Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên

Quy trình xử lý

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;nộp hồ sơ.

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in Giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí.

+ Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, in (viết) biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Giao Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đến nộp hồ sơ.

-  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, ghi rõ lý do không tiếp nhận cho công dân đã đề nghị

* Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Bộ phận xử lý hồ sơ

* Bước 4: Thẩm định kiểm tra hồ sơ

* Bước 5: Duyệt hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác cần bổ sung thì ban hành văn bản đề nghị bổ sung.

Nếu người đề nghị cấp GPXNC không thuộc diện “Chưa được xuất cảnh” thì phê duyệt cấp GPXNC.

Nếu người đề nghị cấp GPXNC thuộc diện “Chưa được xuất cảnh” thì có văn bản nêu lý do chưa cấp GPXNC.

* Bước 6: In GPXNC:

Sau khi hồ sơ được duyệt, bộ phận xử lý hồ sơ in GPXNC

* Bước 7: Nhận bàn giao GPXN, văn bản thông báo, giải thích, trả lời

* Bước 8: Trả kết quả:

- Trả kết quả cho cá nhân.

- Trường hợp trễ hẹn trả kết quả, có văn bản xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

* Bước 9: Thống kê và theo dõi

Biểu mẫu hồ sơ

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả(BM.01)

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (BM.02)

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM.03)

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (BM.04)

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM.05)

- Sổ theo dõi hồ sơ (BM.06)

- Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh (NC14)


Hồ sơ lưu

- Hồ sơ theo mục thành phần hồ sơ

- Giấy biên nhận

- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Hồ sơ được lưu tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên theo quy định hiện hành

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 238/1, đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này