Giới thiệu chung

Giới thiệu về Công an tỉnh Thái Nguyên

Cách mạng Tháng Tám thành công, Ty Liêm phóng Thái Nguyên - tiền thân của Công an tỉnh Thái Nguyên ngày nay được thành lập. Mặc dù lực lượng ban đầu còn ít, trình độ nghiệp vụ non trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, trang bị phương tiện còn thiếu thốn, nhờ dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua hơn bảy thập kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Thái Nguyên luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao; luôn sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ đã dần hoàn thiện về tổ chức, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự đùm bọc, giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng Công an Thái Nguyên luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tuỵ với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước; lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu. Đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và quê hương Thái Nguyên anh hùng. Trong cuộc kháng chiến thần thánh ấy, lực lượng Công an Thái Nguyên đã có 211 đồng chí lên đường chi viện cho an ninh miền Nam và an ninh các nước bạn Lào, Campuchia. Trong đó, 17 đồng chí đã anh dũng hi sinh và nhiều đồng chí khác để lại một phần xương máu tại các chiến trường.

Trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập phát triển đất nước, không nề khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Thái Nguyên vẫn một lòng một dạ sắt son, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự thành các chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Đã triển khai nhiều đề án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống. Công tác bảo vệ an ninh chính trị được đặc biệt chú trọng như bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống nội gián, giải quyết tốt những vấn đề về an ninh nông thôn, những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, không để kẻ địch lợi dụng chống phá cách mạng, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc; bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, tư tưởng... Đã đấu tranh ngăn chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, liên tiếp mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao; truy bắt nhiều đối tượng truy nã; làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, kiềm chế sự gia tăng tội phạm; chủ động phát hiện, điều tra tội phạm tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm về ma tuý. Trong đó đã khám phá, làm rõ nhiều vụ án lớn, đường dây tội phạm nguy hiểm (nhất là về tội phạm ma tuý); phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội; luôn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là trong ý thức chấp hành của nhân dân. Vì vậy, không để xảy ra đột biến, phức tạp lớn về an ninh trật tự. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội quan trọng của đất nước và địa phương.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tổ chức thực hiện tốt phong trào: “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”... Vì vậy, các mặt công tác của Công an toàn tỉnh thực sự có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hơn ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, cải tiến phong cách, lề lối làm việc. Đã có rất nhiều gương CBCS tận tuỵ, dũng cảm, hy sinh vì sự bình yên cuộc sống, được nhân dân tin yêu, cảm phục, nhất là trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có 24 CBCS anh dũng hy sinh, hàng chục đồng chí bị thương. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tuỵ của CBCS Công an làm cho an ninh chính trị của đất nước và địa phương được giữ vững, kỷ cương phép nước được tôn trọng; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ. Từ những cố gắng của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng cho sự ổn định, phát triển vững chắc kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những kết quả đạt được trong mấy thập kỷ qua càng thể hiện rõ tinh thần chủ động phòng ngừa, tiến công sắc bén của lực lượng Công an Thái Nguyên. Thành tích đó đã được ghi nhận trong lịch sử Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên, lịch sử lực lượng CAND và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 04 đơn vị và 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm Huân, Huy chương các loại các hạng, 01 Lẵng hoa của Chủ tịch Nước và nhiều Bằng khen, Cờ thưởng của Chính phủ, của Bộ Công an và UBND tỉnh...

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và đang trong quá trình hội nhập sâu rộng hơn về nhiều mặt với thế giới và khu vực với một vị thế mới. Đó là sự ổn định về chính trị, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, đối ngoại được mở rộng phát triển. Sự phát triển vững chắc trong ổn định của nước ta hiện nay là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, cho ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trong chiến công chung ấy có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Trong tình hình mới, đất nước ta có nhiều cơ hội mới và cũng đang đứng trước những thách thức đan xen. Tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh tiến độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Thái Nguyên còn nhiều khó khăn, phức tạp tác động đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tiếp tục gay go, quyết liệt và phức tạp hơn. Bảo vệ an ninh trật tự trong điều kiện mới càng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó lực lượng Công an tỉnh là nòng cốt, xung kích.

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang trên, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy nội lực và truyền thống; đổi mới để vượt qua mọi khó khăn thử thách, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; củng cố thế trận an ninh nhân dân sâu rộng, vững chắc. Ra sức học tập, rèn luyện theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, đề cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc đổi mới đất nước và ở địa phương. Công an Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

 

Thông báo

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 238/1, đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này