Khối thi đua các phòng thuộc lực lượng An ninh sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

16-07-2020 07:35

(ANTN) - Ngày 8/7, Khối thi đua các phòng thuộc lực lượng An ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị sơ kết. Ảnh: CATN

Trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc lực lượng An ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế thăm và làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh đối nội, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và điều tra, xử lý các vụ án theo thẩm quyền…

Đặc biệt đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm, đã có 17 lượt tập thể, 26 lượt cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và đề ra phương hướng thi đua 6 tháng cuối năm.

Dũng Minh