Số thứ tự Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiêp vụ cứu hộ, cứu nạn Phòng cháy, chữa cháy
2 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
3 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
4 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
5 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
6 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
7 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phòng cháy, chữa cháy
8 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy, chữa cháy
9 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
10 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
11 Đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
12 Cấp lại chứng nhận huấn luyện n ghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
13 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy, chữa cháy
14 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt và cơ sở thuộc phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ Phòng cháy, chữa cháy
15 ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Giao thông
16 CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
17 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
18 CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
19 GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU CÓ BIỂU TƯỢNG, CHỮ NƯỚC NGOÀI, TÊN VIẾT TẮT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Quản lý hành chính về trật tự xã hội
20 GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU MỚI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thông báo

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này